• Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
  Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
 • banner Nhân viên công ty HADIC
  banner Nhân viên công ty HADIC
 • banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
  banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
Tin tức
Giá vàng Ngoại tệ
 •  Mua
 •  Bán
 •  Loại vàng SBJ
Nguồn Vnexpress
hadic-du-an-tieu-bieu-da-trien-khai
dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

11/05/2012 | 10:49

Nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng chiến lược năm 2012, ngày 26/04/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội (HADIC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường trụ sở Công ty, số 809 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

   Mở đầu Đại hội, ông Nguyễn Đức Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông - thông qua biên bản kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
-  Số cổ đông triệu tập tham dự cuộc họp là 55 cổ đông đại diện cho 30.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần, tương ứng với số vốn 03 tỷ đồng.
-  Số cổ đông tham dự cuộc họp là 21 cổ đông đại diện cho 26415 cổ phần chiếm 88,05% tổng số cổ phần, trong đó số cổ đông uỷ quyền là 13 cổ đông,
-  Số cổ đông không tham dự là 21 cổ đông đại diện cho 3585 cổ phần chiếm 11,95% tổng số cổ phần.


Ông Nguyễn Đức Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng ban kiểm tra
tư cách đại biểu Đại hội cổ đông


Ban đón tiếp Đại biểu
    Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Ông Nguyễn Bá Đức – Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Đức Khôi – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Trần Đình Cung - Uỷ viên HĐQT, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:
    1- Báo cáo công tác năm 2011 của HĐQT do Ông Nguyễn Bá Đức - Chủ tịch HĐQT báo cáo.
    2- Báo cáo công tác năm 2011 của Ban Kiểm soát do Ông Võ Thăng Long - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.
    3- Báo cáo công tác SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của Công ty do Ông Đặng Đức Khôi - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo.
    4. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và Ban tổ chức đã gửi cho các quí cổ đông nghiên cứu trước những tóm tắt cơ bản.

   Các cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do Ban điều hành trình bày, đưa ra ý kiến đóng góp cho Đại hội. Đoàn chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đưa ra giải trình việc suy giảm lợi nhuận mặc dù doanh thu tăng trưởng trên cơ sở chi phí tăng lên do áp dụng các chính sách thay đổi về chi phí giá thành mới của Nhà nước.

   Đại hội đã nghe bà Trương Thị Lệ Thuý - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

   Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn trình Đại hội thông qua những vấn đề quan trọng khác, như: Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Các vấn đề trên đều được Đại hội thông qua, kết quả:

-  Bà Trương Thị Lệ Thuý – Kế toán trưởng công ty HADIC được biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển BĐHN.
-  Bà Lê Thị Như Mai – chuyên viên phòng KTTK-TC Viễn thông Hà Nội được biểu quyết tham gia vào Ban kiểm soát.


Chủ tịch HĐQT tặng hoa ủy viên HĐQT & Ban kiểm soát mới trúng cử


Chủ tịch HĐQT tặng hoa đồng chí Trần Đình Cung ủy viên HDQT chuyển CT mới

    Với tinh thần làm việc sôi nổi và trách nhiệm, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí trong tư duy và hành động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty. Đại hội bế mạc vào hồi 13 h ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Bài viết khác