Loading...

Trang bị thiết bị Pico Repeater cho mạng Vinaphone

  • Tên dự án: Trang bị thiết bị Pico-Repeater để phủ sóng các điểm đen tại khu vực thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh năm 2011.
  • Quy mô đầu tư: 21 tỷ đồng
  • Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ viễn thông – Vinaphone
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, lập dự án đầu tư trang bị thiết bị Pico-Repeater.