Loading...

Sửa chữa, cải tạo hạ tầng trạm BTS

  • Tên dự án: Sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng trạm BTS - Hà Nội. Hạng mục: Điện, cầu cáp, tiếp đất, kiến trức cột Anten.
  • Quy mô đầu tư: 1,8 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Trung tâm thông tin di động khu vực 1 - VMS1.
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, thiết kế sửa chữa cải tạo hạ tầng các trạm BTS Mobifone trên địa bàn Hà Nội.