Loading...
Giới thiệu  Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 Hiện nay, Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội đang hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0101584217 ngày 09-05-2011 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực điện tử, tin học viễn thông, phát thanh, truyền hình, giao thông, thủy lợi, kiến trúc,...:
-     Xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, điện lực, thủy lợi, kiến trúc,...
-      Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại.
-     Lập thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi,kiến trúc, thông tin liên lạc, phát thanh - truyền hình, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp;
-     Xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình; các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, điện, thủy lợi.
-     Thẩm tra thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi, kiến trúc, điện, công nghiệp, điện tử, thông tin, bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình, giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
-     Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình
-     Thiết kế công trình điện tử viễn thông
-     Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng
-     Thiết kế cấp điện đối với các công trình điện năng
-     Thiết kế công trình cầu, đường bộ.
-     Thiết kế kết cấu : Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
-     Thiết kế công trình công nghiệp, thiết kế công trình dân dụng;
-     Lập thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán và dự toán các công trình điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, phát thanh  truyền hình, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
-     Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu và tư vấn hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị,  công trình điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thông tin, bưu chính viễn thông, phát thanh - truyền hình, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
-     Giám sát thi công xây dựng công trình: Lắp đặt thiết bị, công nghệ hệ thống công trình thông tin, bưu chính viễn thông, giao thông, thủy lợi, kiến trúc, phát thanh truyền hình;
-     Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp Điện tử-Tin học: Trong lĩnh vực lắp thiết bị công nghiệp, lắp thiết bị công trình.
-     Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị phương tiện vận tải các ngành điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, phát thanh – truyền hình, xây dựng;
-     Sản xuất, lắp dựng, sửa chữa, bảo trì các công trình cột cao, các trang thiết bị Bưu chính Viễn thông, tin học và các trang thiết bị khác thuộc đài trạm, trạm, bưu cục;
-     Lắp ráp các thiết bị bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, động cơ nổ và thiết bị lạnh;
-      Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, động cơ nổ và thiết bị lạnh;
-     Cho thuê các sản phẩm, thiết bị viễn thông, điện, điện tử, tin học, thiết bị động cơ nổ và thiết bị lạnh.
-     Dịnh vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng thiết bị mạng viễn thông; thiết bị điện tử tin học, phát thanh truyền hình.
-     Đại lý mua, đại lý bán , ký gửi hàng hoá, đại lý kinh doanh dịch vụ trên mạng viễn thông.
-     Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác...
-     Dịch vụ vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá bằng ôtô, phương tiện vận tải khác theo hợp đồng và theo tuyến cố định.