Loading...
Giới thiệu  Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

1. TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU:

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội HADIC đang nỗ lực để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. HADIC là sự chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng.

2. SỨ MỆNH:

Với kinh nghiệm lâu năm và luôn cập nhật đón đầu các công nghệ hiện đại, HADIC đưa ra những giải pháp tư vấn, đầu tư, xây dựng một cách tối ưu và phù hợp với quy hoạch, định hướng của ngành, của xã hội và xu thế phát triển công nghệ của thế giới trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. Công ty đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HADIC, tiền thân là Công ty thiết kế Bưu điện Hà Nội luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất ý chí và hành động của ngành.
HADIC là nơi mà mỗi con người sẵn sàng chia sẻ thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của mình để góp phần xây dựng ngôi nhà chung vững mạnh.
HADIC xem con người là yếu tố cốt lõi: được trân trọng và khuyến khích tính năng động, sáng tạo, được đào tạo và phát huy khả năng cá nhân.
HADIC luôn đưa lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng để tư vấn và cung cấp những giải pháp, sản phẩm phù hợp nhất, đảm bảo để khách hàng đạt được mục tiêu của mình một cách tối ưu, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Chú trọng việc đánh giá các cơ hội đầu tư, đảm bảo cho sự thắng lợi.
 HADIC chú trọng phát huy nội lực, chủ động hội nhập và phát triển.