Loading...
Tin tức  Tin cổ đông

Tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng chiến lược năm 2012, ngày 26/04/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội (HADIC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường trụ sở Công ...