Loading...

Xây dựng hệ thống cống bể khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính

  • Tên dự án:  Xây dựng hệ thống cống bể khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính.
  • Quy mô đầu tư: 2,4 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện thoại Hà Nội 2 – Viễn thông Hà Nội.
  • Công việc thực hiện:  Khảo sát, thiết kế hệ thống cống bể trong khu đô thị.