Loading...

Xây dựng mạng ngoại vi BĐHN -OCB Trần Khát Chân

  • Tên dự án: Xây dựng mạng ngoại vi BĐHN - OCB Trần Khát Chân.
  • Quy mô đầu tư: 5,4 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin - VTHN.
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, thiết kế hệ thống mạng ngoại vi trong khu vực.