Loading...

Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị Ciputra

  • Tên dự án: Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra.
  • Quy mô đầu tư: 3,5 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện thoại Hà Nội 2 – Viễn thông Hà Nội.
  • Công việc thực hiện:  Khảo sát, thiết kế hệ thống cống bể, cáp đồng và cáp quang trong khu đô thị.