Loading...
Giới thiệu  Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội là một Công ty chuyên ngành Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng, là thành viên của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam được cổ phần hoá từ Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thế Giới). Quá trình phát triển của đơn vị đã trải qua những mốc son lịch sử với các tên gọi như sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội: Trước đây là Xưởng Thiết kế Bưu điện Hà Nội, được thành lập ngày 02/07/1994 theo Quyết định 630/QĐ-TCCB-LĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị là khảo sát, thiết kế các công trình phục vụ phát triển mở rộng mạng lưới phục vụ cho việc lắp đặt máy điện thoại và phát triển thuê bao của Bưu điện Thành phố Hà Nội.

Đến ngày 25/10/1995 Xưởng Thiết kế Bưu điện Hà Nội được đổi tên thành Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội theo Quyết định 622/TCCB-LĐTL của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và được thành lập lại theo Quyết định 4353/QĐ-TCCB ngày 18/12/1996 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Với vai trò là đơn vị thiết kế chuyên ngành Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội đã thực hiện thiết kế hầu hết các công trình trọng điểm của Bưu điện Hà Nội đồng thời mở rộng thị trường và chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình phát triển mạng lưới thuộc nhóm B – C cho các Bưu điện các tỉnh phục vụ tốt cho kế hoạch tăng tốc của Ngành (trong giai đoạn 1995- 2000).

Thực hiện Văn bản 261/CP-ĐMDN ngày 01/03/2003 của Chính phủ Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội được cổ phần hoá theo Quyết định 25/2004/QĐ-BBCVT ngày 24/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển lớn mạnh, năng động trong thời kỳ mới đáp ứng ‘‘Chất lượng - Tiến độ - Thỏa mãn khách hàng”  trong lĩnh vực Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng chuyên ngành Viễn thông.

Trải qua 30 năm phát triển đội ngũ cán bộ công ty không ngừng lớn mạnh. Hiện nay Công ty có tổng số 50 cán bộ kỹ sư các chuyên ngành, trong đó có trên 10 cán bộ có trình độ trên Đại học cùng với đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng.

Những thành tích của Công ty đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông trong 30 năm qua đã được công nhận với các danh hiệu:
  • Huy chương vì sự nghiệp Bưu điện năm 1995, 1999, 2000.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2021.
  • Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hà Nội năm 1998.
  • Bằng khen của sở Thông tin Truyền thông Hà Nội năm 2009 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thiết kế triển khai hệ thống thông tin phục vụ IndoorGame.
  • Cùng nhiều cờ, bằng khen do Tổng cục Bưu điện, VNPT, Tổng cục Cảnh sát..., Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn… trao tặng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trên mọi lĩnh vực hoạt động.