Loading...

Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare

  • Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare.
  • Quy mô đầu tư: 11,5 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần PCM - VinGroup.
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, thiết kế tuyến cáp quang, cáp đồng phục vụ bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare.