• Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
  Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
 • banner Nhân viên công ty HADIC
  banner Nhân viên công ty HADIC
 • banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
  banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
Tin tức
Giá vàng Ngoại tệ
 •  Mua
 •  Bán
 •  Loại vàng SBJ
Nguồn Vnexpress
hadic-du-an-tieu-bieu-da-trien-khai
phai-dau-gia-de-lay-quyen-su-dung-tan-so

Phải đấu giá để lấy quyền sử dụng tần số

14/03/2012 | 08:53

(Theo ictnews.vn) Các doanh nghiệp viễn thông muốn có tần số vô tuyến điện sẽ phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng thay vì miễn phí cấp như trước đây. Tuy nhiên, những tần số do doanh nghiệp đấu giá mà có sẽ được chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.

Nhà mạng trả giá cao sẽ có tần số
   Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 16/2012/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông muốn có tần số vô tuyến điện sẽ phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng thay vì cấp miễn phí như trước đây. Doanh nghiệp được quyền sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua việc đánh giá các yêu cầu tối thiểu và mức trả giá của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và có mức trả giá cao nhất là doanh nghiệp trúng đấu giá. Đối tượng được tham gia đấu giá là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo quy định của pháp luật về viễn thông. Mỗi doanh nghiệp trúng đấu giá được phân bổ một khối băng tần, một hoặc một số kênh tần số theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.
   Theo từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục băng tần, kênh tần số cụ thể được đấu giá phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thành lập Hội đồng đấu giá và quy định quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá.
   Băng tần đấu giá được chia thành các khối băng tần theo quy định tại các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số được đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.
   Việc trả giá được thực hiện theo hình thức trả giá nhiều vòng đồng thời tất cả các khối băng tần, kênh tần số hoặc trả giá một lần hoặc hình thức khác do Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định tại Hồ sơ mời đấu giá. Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định cụ thể việc tổ chức trả giá tại quy chế đấu giá.
   Doanh nghiệp được quyền tham gia trả giá sau khi đã nộp tiền đặt trước muốn rút khỏi cuộc đấu giá phải gửi thông báo về việc không tiếp tục tham gia trả giá cho Hội đồng đấu giá. Thông báo này của doanh nghiệp chỉ có giá trị khi Hội đồng đấu giá nhận được trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 24 giờ không kể ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước.
   Kết quả đấu giá của doanh nghiệp bị hủy trong các trường hợp như doanh nghiệp vi phạm quy chế đấu giá hoặc có sự thông đồng giữa các bên tham gia đấu giá hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia, và doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.
Được chuyển nhượng quyền sử dụng tần số sau 3 năm
   Theo Quyết định trên, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng băng tần, kênh tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp khác trong thời gian ít nhất ba năm kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định tại Hồ sơ mời đấu giá trong cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng tham gia. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 
   Theo Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, doanh nghiệp phải có tiền đặt trước được quy định tại Hồ sơ mời đấu giá nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số. Doanh nghiệp trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền trúng đấu giá. Tiền đặt trước được trả lại trong các trường hợp: doanh nghiệp không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá; doanh nghiệp rút khỏi cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 12 của Quyết định này được trả lại tiền đặt trước trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đấu giá nhận được văn bản thông báo rút khỏi cuộc đấu giá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định hoặc doanh nghiệp rút khỏi cuộc đấu giá không đáp ứng quy định và doanh nghiệp trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi cuộc đấu giá kết thúc.

   Doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ TT&TT chỉ định trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Bộ TT&TT công bố kết quả đấu giá. Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước.

   Số tiền 50% còn lại được xử lý như sau: doanh nghiệp phải nộp 25% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản do Bộ TT&TT chỉ định trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Doanh nghiệp phải nộp 25% số tiền trúng đấu giá còn lại vào tài khoản do Bộ TT&TT chỉ định trong thời hạn từ 19 đến 36 tháng kể từ ngày Bộ TT&TT công bố kết quả đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được ưu tiên sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình theo các đề
án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bài viết khác