Loading...

Nâng cấp Roaming Platform cho mạng Vinaphone

  • Tên dự án: Đầu tư nâng cấp Roaming Platform mạng Vinaphone năm 2011.
  • Quy mô đầu tư: 11 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ viễn thông - Vinaphone.
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cấp hệ thống Roaming Platform.