Loading...

Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn, Hà Đông

  • Tên dự án:  Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn, Hà Đông.
  • Quy mô đầu tư: 2,5 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện thoại Hà Nội 3 – Viễn thông Hà Nội.
  • Công việc thực hiện:  Khảo sát, thiết kế hệ thống cống bể trong khu đô thị.