Loading...
Dịch vụ

Dịch vụ

Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm ...
Xem chi tiết
Khảo sát công trình xây dựng ngoại vi

Khảo sát công trình xây dựng ngoại vi

Để có thể tư vấn xây dựng có thể đưa ra phương án tư vấn phù hợp và thiết kế tối ưu thì việc khảo sát hiện trạng về địa điểm xây dựng, địa hình, địa chất, hiện trạng mạng lưới... là hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ vào ...
Xem chi tiết
Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

Thi công xây lắp là một trong hai định hướng phát triển chiến lược của công ty. Với lực lượng quản lý và thi công giàu kinh nghiệm, tay nghề cao cùng trang thiết bị thi công hiện đại, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi ...
Xem chi tiết
Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế viễn thông- tin học và 08 năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin ...
Xem chi tiết