Loading...
Giới thiệu  Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

1. Phát huy truyền thống Bưu điện:
     Kế thừa gần 20 năm xây dựng và phát triển HADIC luôn chú trọng việc truyền đạt kinh nghiệm giữa các thế hệ  để tạo ra thế mạnh của Công ty.
 
2. Công ty là gia đình thứ 2 của mỗi thành viên:
  - Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể để cán bộ các đơn vị có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời tăng cường mối đoàn kết gắn bó.
  - Lãnh đạo và các trưởng đơn vị  luôn là người đi đầu cả trong công tác chuyên môn,văn hóa ứng xử và các hoạt động tập thể tạo nên  sự tin tưởng cho CBCNV.
 
3. Con người là yếu tố cốt lõi:
  - Đội ngũ nhân sự là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của công ty. Công ty không chỉ cho nhân viên một công việc mà còn mang tới cho họ cơ hội được học hỏi, được rèn luyện, được thử thách và xây dựng sự nghiệp của mình.
  - Để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho các cán bộ, công nhân viên có năng lực đồng thời tạo cơ chế linh hoạt làm động lực cho việc rèn luyện phấn đấu của thế hệ trẻ để họ vươn lên trở thành những cán bộ chủ chốt sau này.
  - Công tác đào tạo trở thành kế hoạch thường xuyên hàng tháng: đào tạo cập nhật các công nghệ mới và hội thảo chuyên đề để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tế, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ của các cơ sở đào tạo có uy tín.

4. Đề cao lợi ích khách hàng:
  - Nỗ lực làm khách hàng hài lòng thông qua quá trình cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.
  -  Xây dựng mối quan hệ công bằng giữa doanh nghiệp, đối tác và cộng sự trên cơ sở cùng quan tâm chia sẻ lợi ích các bên để cùng nhau phát triển.
  -  Thường xuyên liên hệ với khách hàng, nỗ lực trong việc chăm sóc khách hàng, duy trì và cải thiện các mối quan hệ với khách hàng. Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.

5. Chú trọng phát triển nội lực, chủ động hội nhập và phát triển:
  • Nội lực là sức mạnh tự thân:
  • Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ quản lý và thiết kế.
  • Nâng cao trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, năng động, đoàn kết của đội ngũ cán bộ.
  • Xây dựng thương hiệu HADIC trở thành một thương hiệu hàng đầu, bền vững, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng cũng như các nhà đầu tư.
  • Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn, đầu tư, xây dựng, mở rộng ngành nghề kinh doanh.
  • Chủ động hội nhập và phát triển:
  • Nghiên cứu tham gia các dự án về tiềm năng và cơ hội hợp tác của ngành Viễn thông, CNTT Việt Nam, Úng dụng CNTT vào Chính phủ điện tử, Y tế, Giáo dục và các tiện ích phục vụ cộng đồng.
  • Bám sát định hướng phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT, sự hội tụ của truyền hình và viễn thông để có thể  thực hiện tư vấn, đầu tư, xây dựng các dự án trong lĩnh vực này.
  • Thiết lập một cơ chế hợp tác hiệu quả hơn bằng nhiều hình thức khác nhau.
  • Nắm bắt các cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển kinh doanh với các doanh nghiệp nước ngoài, nhanh chóng hòa nhập với khu vực và thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty. Tiếp tục khẳng định thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ, giữ vững thị phần, đầu tư phát triển chiều rộng và chiều sâu.