Loading...

Xây dựng trạm BTS – Công ty Dịch vụ viễn thông

  • Tên dự án:  Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS HNI 09-513 Ngõ 1 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Quy mô đầu tư: 300 triệu đồng.
  • Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ viễn thông – Viễn thông Hà Nội.
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, thiết kế hệ thống cột anten và nhà trạm.