• Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
  Văn nghệ HADIC chào mừng 67 truyền thống Bưu điện Việt Nam
 • banner Nhân viên công ty HADIC
  banner Nhân viên công ty HADIC
 • banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
  banner Bưu điện Hà Nội - HADIC
Giới thiệu
Giá vàng Ngoại tệ
 •  Mua
 •  Bán
 •  Loại vàng SBJ
Nguồn Vnexpress

Quá trình phát triển của Công ty qua các thời kỳ

    Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội đã trải qua những mốc son lịch sử với các tên gọi như sau:

1.  Xưởng Thiết kế Bưu điện Hà Nội (Giai đoạn 1994 - 1995)

    Xưởng Thiết kế Bưu điện Hà Nội, được thành lập ngày 02/07/1994 theo Quyết định 630/QĐ-TCCB-LĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

2. Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội (Giai đoạn 1996 - 2004)

    Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội được thành lập  theo Quyết định 4353/QĐ-TCCB ngày 18/12/1996 của Tổng Giám đốc tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

 
Ông Trần Quang Hưng - Giám đốc Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội


Ông Phạm Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội


Ông Phạm Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội
3. Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội (HADIC) (Giai đoạn 2005 -2007)

    Thực hiện Văn bản 261/CP-ĐMDN ngày 01/03/2003 của Chính phủ, Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội được cổ phần hóa theo Quyết định 25/2004/QĐ-BBCVT ngày 24/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.


Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành ra mắt Đại hội


 
Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội


Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Lãnh đạo Bưu điện Hà Nội
chụp ảnh kỷ niệm với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty

    Qua 10 năm phát triển đội ngũ cán bộ công ty không ngừng lớn mạnh, khi cổ phần hoá Công ty có tổng số 68 cán bộ kỹ sư các chuyên ngành, trong đó có trên 8 cán bộ có trình độ trên Đại học cùng với đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn, Đầu tư,Xây dựng các công trình Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 1


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 2


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 3


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 4


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với các Phòng chức năng


Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với các Phòng Kế hoạch Kinh doanh


Toàn thể cán bộ công ty chụp ảnh kỷ niệm

3. Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội ( Giai đoạn 2007 đến nay)


Cán bộ lãnh đạo và đội ngũ thiết kế viên trẻ
 
 
Cán bộ chủ chốt Công ty

 
Lãnh đạo Công ty & Cán bộ khối chức năng
 
Lãnh đạo công ty chụp ảnh với các thiết kế viên trẻ -  Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 3
 
Lãnh đạo công ty chụp ảnh với các thiết kế viên trẻ - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 4


Tổng Giám đốc chỉ đạo phương án thiết kế toà nhà Vinmediacare

Thiết kế viên bảo vệ phương án thiết kế

 
Thiết kế viên trong đợt thi đua nước rút cuối năm 2011

 
Thiết kế viên trong đợt thi đua nước rút cuối năm 2011

 
OTK Sản phẩm tư vấn

 
Thiết kế viên lập dự toán trên phần mềm chuyên dụng

 
Trao đổi nâng cao nghiệp vụ thiết kế

 
Kiểm tra thiết bị đo phục vụ công tác khảo sát

 
Thiết kế viên lên đường khảo sát công trình

 
Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác khảo sát mạng lưới FTTx Viễn thông Hà Nội năm 2011

Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị giao ban tiến độ

Bài viết cùng chủ đề:
Lịch sử hình thành phát triển
Những thành tựu đóng góp vào sự phát triển ngành Bưu chính viễn thông