Loading...
Tin tức  Tin nội bộ

Lễ công bố bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới

18:06 | 22/09/2023
Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
Tham dự buổi lễ có Tổng Giám đốc Đặng Đức Khôi, trưởng các đơn vị và toàn thể CB-CNV.

Mở đầu buổi lễ, Đ/c Lưu Nguyễn Anh Hùng – Trưởng phòng Tổng hợp đọc quyết định của Tổng Giám đốc bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Thanh Bình nguyên là Giám đốc XN tư vấn thiết kế số 4 lên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Đ/c Nguyễn Việt Cường – Giám đốc XN tư vấn thiết kế số 4, Đ/c Nguyễn Thu Giang - Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

Đ/c Lưu Nguyễn Anh Hùng- Trưởng phòng Tổng hợp đọc quyết định bổ nhiệm


Tổng Giám đốc Đặng Đức Khôi trao quyết định bổ nhiệm
cho Phó Tổng Giám đốc mới – Nguyễn Thanh Bình


Tổng Giám đốc Đặng Đức Khôi trao quyết định bổ nhiệm
cho Giám đốc XN Tư vấn thiết kế số 4  mới – Nguyễn Việt Cường


Tổng Giám đốc Đặng Đức Khôi trao quyết định bổ nhiệm
cho Phó Phòng KHKD  mới – Nguyễn Thu Giang


Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình phát biểu sau khi nhận quyết định
và quyết tâm cùng các lãnh đạo trong Công ty đưa ra các quyết định giúp Công ty phát triển vững mạnh


Tổng Giám Đốc Đặng Đức Khôi phát biểu động viên CB-CNV
và quyết tâm lãnh đạo Công ty ngày một phát triển.

 Buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo mới của Công ty - từng bước hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của Công ty. Buổi lễ kết thúc, mở ra sự hứa hẹn một sự phát triển không ngừng của Công ty Hadic trong tương lai không xa.

Các tin khác

Ngày hội gia đình HADIC 2012

Ngày hội gia đình HADIC 2012

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Hoạt động chào mừng 67 năm ngày truyền thống Bưu điện Việt Nam

Hoạt động chào mừng 67 năm ngày truyền thống Bưu điện Việt Nam

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(22/09/2023)
Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(22/09/2023)
Hoạt động tiêu biểu của Công ty HADIC 2010

Hoạt động tiêu biểu của Công ty HADIC 2010

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Đại hội Đoàn HADIC lần V nhiệm kỳ 2012-2014

Đại hội Đoàn HADIC lần V nhiệm kỳ 2012-2014

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Hoạt động đoàn thanh niên Công ty HADIC

Hoạt động đoàn thanh niên Công ty HADIC

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Tập huấn Phòng cháy chữa cháy

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Hoạt động thể dục thể thao Công ty Hadic

Hoạt động thể dục thể thao Công ty Hadic

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Giải bóng đá Mini Bưu chính Viễn thông Hà Nội 2012

Giải bóng đá Mini Bưu chính Viễn thông Hà Nội 2012

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)
Dự án “Cải tạo nội, ngoại thất nhà làm việc Công ty Phần mềm và truyền thông VASC”

Dự án “Cải tạo nội, ngoại thất nhà làm việc Công ty Phần mềm và truyền thông VASC”

Sáng ngày 05/09/2012, tại Hội trường Công ty Hadic đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh mới của công ty.
(21/09/2023)