Loading...

Tuyến cáp quang Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình

  • Tên dự án: Tuyến cáp quang Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình
  • Quy mô đầu tư: 17 tỷ đồng
  • Chủ đầu tư: Công ty Viễn thông liên tỉnh - VTN
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.